Logo SectorplanPlus

Doelgroepbepaling SectorplanPlus

 1. Met het oog op de noodzakelijke focus op behoud van medewerkers staat het SectorplanPlus met ingang van tijdvak 4 ook open voor trajecten die zorgaanbieders ondersteunen bij het verbeteren van het werk- en organisatieklimaat. Dit is essentieel om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.

  De trainingen of opleidingen voor zittende medewerkers (d) die direct of indirect bijdragen aan het behoud van deze medewerkers, dan wel trainingen gericht op bijvoorbeeld organisatieontwikkeling vallen onder activiteit C2, D en E.

  Biedt u dit soort trainingen of opleidingen aan, of bent u dat van plan, lees dan de voorwaarden in het programma van eisen en kijk of u hiervoor in aanmerking komt. U kunt ook contact opnemen met de regionale projectleider voor meer informatie.

  Met behulp van deze tool kunt u bepalen of u in aanmerking komt voor een subsidie uit het SectorplanPlus.
  Beantwoord de vragen met Ja of Nee. Aan dit schema kunnen geen rechten ontleend worden en dient alleen als hulpmiddel.
  Voor meer informatie over het SectorplanPlus en de voorwaarden zie: www.sectorplanplus.nl

  • wlz: wet langdurige zorg
  • zvw: zorgverzerkeringswet
  • wmo: wet maatschappelijke ondersteuning
  • wpg: wet publieke gezondheid
  Klik hier indien u voldoet aan de criteria van werkgever.
 2. Stagiaires vallen niet onder de subsidie!
 3. Het toerusten van (nieuwe) werkbegeleiders en praktijkbegeleiders, zodat zij de instroom van medewerkers kunnen begeleiden volgens nieuwe standaarden en in aansluiting bij (nieuwere) onderwijsmethodieken.

  De subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • opleiden van nieuwe praktijkopleiders.
  • bijscholen van betaande praktijkopleiders, mits de bijscholing relevant is voor het uitoefenen van de functie van de praktijkopleider.
  • het opleiden van nieuwe werkbegeleiders.
  • het bijscholen van bestaande werkbegeleiders, mits de bijscholing relevant is voor het uitoefenen van de rol van werkbegeleider.
 4. Helaas,

 5. Goed nieuws,

 6. Helaas,

 7. Goed nieuws,

 8. Het toerusten van (nieuwe) werkbegeleiders en praktijkbegeleiders, zodat zij de instroom van medewerkers kunnen begeleiden volgens nieuwe standaarden en in aansluiting bij (nieuwere) onderwijsmethodieken.

  De subsidie kan worden aangevraagd voor:

  • opleiden van nieuwe praktijkopleiders.
  • bijscholen van betaande praktijkopleiders, mits de bijscholing relevant is voor het uitoefenen van de functie van de praktijkopleider.
  • het opleiden van nieuwe werkbegeleiders.
  • het bijscholen van bestaande werkbegeleiders, mits de bijscholing relevant is voor het uitoefenen van de rol van werkbegeleider.
 9. 'Een situatie waarin concreet zicht is op het niet vrijwillig beeindigen van het lopende dienstverband'.

 10. Let op: Verklaring dient getekend te zijn door OR/MR of directie. In de verklaring is opgenomen dat er sprake is van een situatie waarin voor de werknemer en arbeidsorganisatie concreet zicht is op het niet vrijwillig beëindigen van het lopende dienstverband, anders dan door pensionering.

 11. Het oriënteren en leren (op de werkvloer) staat centraal.

 12. Uit de arbeidsovereenkomst moet blijken dat de medewerker tijdelijk is aangesteld en geen productieve functie vervult.

 13. Helaas,

 14. Goed nieuws,

  Trainingen onder de activiteiten C2, C3, D en E moeten wel zijn afgerond binnen de looptijd van het 4e tijdvak.

  Activiteit C3

  Orientatiebanen moeten onder de doelgroep 'nieuwe instroom' worden aangevraagd.

 15. EHBO of BHV is niet vakinhoudelijk en valt dus niet onder de subsidie!

  Hieronder vallen trainingen en opleidingen gericht op het verkrijgen en behouden van kwalificaties en registraties.

 16. Indien meerdere kortdurende trainingen nauw samenhangen of worden afgesloten met meerdere bij elkaar horende deelcertificaten of één certificaat, dan moeten de debtreffende trainingen samen worden opgevoerd onder C, D of E (afhankelijk van de totale opleidingsduur).

 17. Indien meerdere kortdurende trainingen nauw samenhangen of worden afgesloten met meerdere bij elkaar horende deelcertificaten of één certificaat, dan moeten de debtreffende trainingen samen worden opgevoerd onder C, D of E (afhankelijk van de totale opleidingsduur).

 18. Indien meerdere kortdurende trainingen nauw samenhangen of worden afgesloten met meerdere bij elkaar horende deelcertificaten of één certificaat, dan moeten de debtreffende trainingen samen worden opgevoerd onder C, D of E (afhankelijk van de totale opleidingsduur).

 19. Goed nieuws,

  Trainingen onder de activiteiten C2, C3, D en E moeten wel zijn afgerond binnen de looptijd van het 4e tijdvak.

  Activiteit C2
  Training en opleiding: lang
  (minimaal 128 uur)

  Let op: deelnemers die onder de categorie 'opscholing' vallen, kunnen NIET worden meegenomen binnen deze activiteit.

 20. Goed nieuws,

  Trainingen onder de activiteiten C2, C3, D en E moeten wel zijn afgerond binnen de looptijd van het 4e tijdvak.

  Activiteit D
  Training en ontwikkeling: midellang
  (40 tot 128 uur)

  Let op: deelnemers die onder de categorie 'opscholing' vallen, kunnen NIET worden meegenomen binnen deze activiteit.

 21. Goed nieuws,

  Trainingen onder de activiteiten C2, C3, D en E moeten wel zijn afgerond binnen de looptijd van het 4e tijdvak.

  Activiteit E
  Training en ontwikkeling: kort
  (3 tot 40 uur)

  Let op: deelnemers die onder de categorie 'opscholing' vallen, kunnen NIET worden meegenomen binnen deze activiteit.

 22. MBO voltijd (waaronder BOL) komt niet in aanmerking voor subsidie.

 23. HBO voltijd komt niet in aanmerking voor subsidie.

 24. Goed nieuws,

  Trainingen onder de activiteiten C2, C3, D en E moeten wel zijn afgerond binnen de looptijd van het 4e tijdvak.

  Activiteit C2

  Let op: deelnemers die onder de categorie 'opscholing' vallen, kunnen NIET worden meegenomen binnen deze activiteit.

 25. Goed nieuws,

  Langlopende opleidingen onder activiteit A, B en C1 hoeven niet binnen de looptijd te worden afgerond. De minimale opleidingsduur van 6 maanden moet wel vallen binnen de periode van het 4e tijdvak.

  Activiteit A: BBL

  Let op: de deelnemer is pas subsidiabel wanneer deze de opleiding voor minimaal 6 maanden heeft gevolgd.

 26. Goed nieuws,

  Langlopende opleidingen onder activiteit A, B en C1 hoeven niet binnen de looptijd te worden afgerond. De minimale opleidingsduur van 6 maanden moet wel vallen binnen de periode van het 4e tijdvak.

  Activiteit C1

  Let op: de deelnemer is pas subsidiabel wanneer deze de opleiding voor minimaal 6 maanden heeft gevolgd.

 27. Goed nieuws,

  Langlopende opleidingen onder activiteit A, B en C1 hoeven niet binnen de looptijd te worden afgerond. De minimale opleidingsduur van 6 maanden moet wel vallen binnen de periode van het 4e tijdvak.

  Activiteit B: HBO Duaal

  Let op: de deelnemer is pas subsidiabel wanneer deze de opleiding voor minimaal 6 maanden heeft gevolgd.

 28. Goed nieuws,

  Trainingen onder de activiteiten C2, C3, D en E moeten wel zijn afgerond binnen de looptijd van het 4e tijdvak.

  Activiteit C2

  Let op: de deelnemer is pas subsidiabel wanneer deze de opleiding voor minimaal 6 maanden heeft gevolgd.

 29. Goed nieuws,

  Activiteit C1

  Let op: de deelnemer is pas subsidiabel wanneer deze de opleiding voor minimaal 6 maanden heeft gevolgd.

 30. Helaas,

 31. Helaas,

Download pdf